TheCoder.info

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/html/pokreniposao.ba/httpdocs/kernel/Session.Class.php on line 35

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/html/pokreniposao.ba/httpdocs/kernel/Session.Class.php on line 36

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/html/pokreniposao.ba/httpdocs/kernel/Session.Class.php on line 35

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/html/pokreniposao.ba/httpdocs/kernel/Session.Class.php on line 36

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/html/pokreniposao.ba/httpdocs/kernel/Session.Class.php on line 35

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/html/pokreniposao.ba/httpdocs/kernel/Session.Class.php on line 36

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/html/pokreniposao.ba/httpdocs/kernel/Session.Class.php on line 35

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/html/pokreniposao.ba/httpdocs/kernel/Session.Class.php on line 36

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/html/pokreniposao.ba/httpdocs/kernel/Session.Class.php on line 35

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/html/pokreniposao.ba/httpdocs/kernel/Session.Class.php on line 36

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/html/pokreniposao.ba/httpdocs/kernel/Session.Class.php on line 35

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/html/pokreniposao.ba/httpdocs/kernel/Session.Class.php on line 36

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/html/pokreniposao.ba/httpdocs/kernel/Session.Class.php on line 35

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/html/pokreniposao.ba/httpdocs/kernel/Session.Class.php on line 36
PokreniPosao.ba
Informacije| TEL (00) 387 33 236 375
 
   
 
Tražilica
 
 
 
 
DOKUMENTI
Postupak registracije d.o.o. za Federaciju BiH
20-Okt-2006

Federacija BiH

 1. Osnivački akt
 2. Otvaranje prelaznog računa u banci
 3. Poresko uvjerenje
 4. Izjave
 5. Izjava o neposjedovanju drugog privrednog subjekta i Izjava o prihvatanju dužnosti direktora)
 6. Obrasci za registraciju privrednog društva
 7. Dobijanje Sudskog rješenja o registraciji preduzeća
 8. Dobijanje rješenja tržišne inspekcije
 9. Dodjeljivanje statističkog broja
 10. Dobijanje poreskog identifikacionog broja
 11. Otvaranje stalnog računa u banci
 12. Dodjeljivanje PDV i carinskog broja
 13. PIO broj

1. Donošenje akta o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću i statuta.
Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću, donosi se u slučaju da je osnivač jedno fizičko ili pravno lice.
Ugovor o osnivanju d.o.o. zaključuje se kada društvo osnivaju dva ili više fizičkih ili pravnih lica.

2. Potrebno je otvoriti račun u nekoj od poslovnih banaka i položiti osnivački ulog ( 2000 KM).

3. Poresko uvjerenje je neophodno kako bi se nadležni organ uvjerio da vi niste nesavjestan privrednik, te da nemate drugih poslovnih aktivnosti u kojima niste izmirili poreske obaveze. Poresko uvjerenje izdaje Poreska uprava vaše općine. 10-20 KM

4. Uz dokumente koji su navedeni u koracima 1-4, potrebno su vam i dvije izjave - kao osnivaču da na području Federacije BiH/Republike Srpske, nemate drugi privredni subjekt, te kao direktoru (izjavu potpisuje direktor društva) Izjava o prihvatanju dužnosti.

5. Sudski obrasci za registraciju privrednog društva (preduzeća) zajedno sa osnivačkim aktom, predstavljaju osnov za Sudsku registraciju vašeg preduzeća, tj. upis u Sudski registar kantonalnog suda..

6. Pečat možete izraditi kod ovlaštenih pečatorezaca . Naknada za izradu pečata se kreće od 20-50 KM.

7. Odobrenje za rad dobijate u nadležnom Odjelu tržišne inspekcije, nakon što popunite obrazac, predate kopiju Sudskog rješenja i izvršite uplatu takse. Nakon predaje zahtjeva, inspektori izlaze na lice mjesta i sačinjavaju zapisnik, koji koristite za dalje korake u registraciji. Sve što vam je potrebno za ovo odobrenje možete dobiti u Tržnoj inspekciji – zahtjev, uplatnice i žiro račune na koje trebate uplatiti 100 KM + 50 KM (ukupno 150 KM).

8. Dodjeljivanje statističkog broja

Nakon dobijanja Sudskog rješenja o registraciji preduzeća, potrebno je i da se vaše preduzeće registruje u Registar preduzeća kod Statističkog zavoda Federacije BiH.

Za dobijanje Rješenja o dodjeli statističkog broja potrebno je da predate sljedeće dokumente:

 • Zatjev za dodjeljivanje statističkog broja (dobijate ga u statističkom uredu – cijena 2- 3 KM)
 • ovjerena kopija Sudskog rješenja o registraciji preduzeća
 • uplata na 100 KM

9. Dobijanje poreskog identifikacionog broja

Sa ovjerenom kopijom Sudskog rješenja i Dozvolom za rad Tržišne inspekcije, predajete

Zahtjev za dodjelu poreskog identifikacionog broja u Poresku upravu.

10. Otvaranje stalnog računa u banci

Otvaranje stalnog računa u banci, ukoliko ste postupili po preporukama navedenim u Koraku 3, predstavlja samo formalnost, i za istu nisu potrebni dodatni dokumenti i uplate.

Banci predajete:

 • kopiju Sudskog rješenja o registraciji
 • kopiju Rješenja o dodjeljivanju statističkog broja
 • kopiju Rješenja o dodjeljivanju poreskog broja
 • popunjen bankovni obrazac za ovlaštena lica koja mogu raspolagati računom – dobijate ga u banci (prethodno se to nazivalo “Karton ovlaštenih potpisnika”).

Vaš račun je operativan odmah, te možete raspolagati sa sredstvima na računu, uključujući i sredstva koja ste uplatili kao osnivački kapital.

11. a)Registracija obveznika poreza na dodatu vrijednost
Prijava obveznika PDV-a, vrši se kod mjesno nadležnog regionalnog centra Uprave za indirektno oporezivanje BiH.
Obavezi prijavljivljnja podliježu sva lica čiji oporezivi promet dobrima ili uslugama u prethodnoj godini prelazi ili je vjerovatno da će preći prag od 50.000,00 KM.
Za registraciju obveznika PDV-a, potrebno je dostaviti:

 1. zahtjev za registraciju PDV obveznika,
 2. rješenje suda sa obrascima 1−4 (ovjerena kopija),
 3. potvrda o registraciji poreskog obveznika od Poreske uprave RS (ovjerena kopija),
 4. uplatnice na ukupan iznos od 15,00 KM na ime troškova upisa,
 5. druge dokumente u zavisnosti od vrste registracije, a u skladu sa Pravilnikom o registraciji obveznika PDV-a.

11. b) Upis u registar carinskih obveznika

Prijava za upis u registar carinskih obveznika, vrši se kod Uprave za indirektno oporezivanje BiH.
Prilikom prijave potrebno je dostaviti:

 1. pismeni zahtjev,
 2. rješenje suda sa obrascima 1−4 (ovjerena kopija). Preduzeće mora biti registrovano za obavljanje spoljnotrgovinske djelatnosti,
 3. potvrda o registraciji poreskog obveznika od Poreske uprave RS (ovjerena kopija),
 4. karton deponovanih potpisa ovjeren od strane poslovne banke kod koje je račun otvoren,
 5. uplatnice na ukupan iznos od 15,00 KM na ime troškova upisa.

12. Prijava preduzeća i zaposlenih Fondu penzijsko invalidskog osiguranja FBiH

Prilikom prijave potrebno je Fondu dostaviti:

 1. obrazac (obrazac se dobija u Fondu),
 2. rješenje suda sa obrascima (ovjerena kopija),
 3. akt o osnivanju preduzeća,
 4. akt Republičkog zavoda za statistiku (ovjerena kopija),
 

Warning: Illegal string offset 'exists' in /var/www/html/pokreniposao.ba/httpdocs/templates_c/%%-24/%%-241048433/clanak.tpl.php on line 35

Warning: Illegal string offset 'exists' in /var/www/html/pokreniposao.ba/httpdocs/templates_c/%%-24/%%-241048433/clanak.tpl.php on line 35

Warning: Illegal string offset 'exists' in /var/www/html/pokreniposao.ba/httpdocs/templates_c/%%-24/%%-241048433/clanak.tpl.php on line 35

Nenad Kovačić | Kontakt
 
22-Okt-2006
 
20-Okt-2006
 
20-Okt-2006
 

1
2
 

...želim da dam više, osjećam da mogu,
želim da budem prepoznat kao intelektua- lac, da dajem stečeno znanje, da pomog- nem roditeljima u starosti kao što su oni pomogli meni kada je to bilo najpotrebnije.

 
Amir Hadžić
MiBospo mikrokreditna
ogranizacija
 
 
 
 
Razgovarali smo sa g-dinom
Miroslavom Tešićem, dir.
preduzeća Turbina IPD.
PROČITAJ
 
 
 
 
Anketa
Da li PokreniPosao.ba nudi korisne sadrzaje?
 Da, daje sve bitne informacije.
 Da, pruza dovoljno informacija o pokretanju posla.
 Ne, sadrzaj je zastario.
Izdvajamo
Uprkos pretpostavci da žene u BiH zarađuju znatno manje od muškaraca, podaci novog servisa Posao.ba web stranice Plata.ba www.plata.ba pokazali su da su žene na v...
 
Radno zakonodavstvo na nivou FBiH: 1. Zakon o radu (»Službene novine FBiH« br. 43/99) 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu (»Službene novine FBiH« br. 32/00) 3. Zakon o izm...
 
Indirektni porezi: 1.1. Zakon o porezu na dodatu vrijednost ( »Službeni gl. BiH« br.09/05) Porez na dodatu vrijednost je neto svefazni por...
 
 
 
Posao.ba Vam pomaže da odaberete
najkvalitetnije kandidate za posao.
Posjetite www.posao.ba